Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową  biało-czarną  
       
  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie > Rolnictwo i środowisko

Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim
Szybkie menu: Ogólny opis | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Sposób dostarczania dokumentów | Termin realizacji | Miejsce załatwienia | Opłaty | Dane kontaktowe | Tryb odwoławczy | Informacje dodatkowe | 

Ogólny opis

Oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim dokonuje marszałek województwa na podstawie operatu rybackiego, dokumentacji gospodarki rybackiej oraz programu ochrony i odbudowy zasobów ryb, co najmniej raz na 5 lat.

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego.
W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.
  
Podstawa prawna

- art. 6 ust. 2a, ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652),

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 103),

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki wodnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 326),

  
Wymagane dokumenty

1. Umowa, na podstawie której użytkowany jest obwód rybacki,

2. Aktualny, pozytywnie zaopiniowany operat rybacki,

3. Dokumenty związane z prowadzoną gospodarką rybacką:

- księga gospodarcza,

- zestawienia roczne,

- protokoły zarybień (wraz z podaniem cen materiału zarybieniowego – obowiązujących w danym okresie, oraz dowodów zakupu),

- zezwolenia wydane na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o rybactwie śródlądowym (jeżeli takie były wydane),

- protokoły połowu ryb i raków,

- dokumenty świadczące o zdrowotności materiału zarybieniowego używanego do zarybiania,

- inne dokumenty dotyczące zgodności gospodarki rybackiej z założeniami w zakresie ochrony ryb w operacie rybackim.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

  
Sposób dostarczania dokumentów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Rolnictwa i Środowiska

ul. Marii Curie - Skłodowskiej 3

20 - 029 Lublin

Składanie dokumentów osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Kancelaria Ogólna (parter)

ul. Artur Grottgera 4

20 - 029 Lublin

lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4

20-029 Lublin

  
Termin realizacji
Od momentu podpisania przez uprawnionego do rybactwa protokołu ze sprawdzenia 14 dni do wystawienia oceny.
  
Miejsce załatwienia

Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Marii Curie - Skłodowskiej 3

20 - 029 Lublin

pokój nr 402 (IV piętro), telefon (81) 44 -16 - 788

  
Opłaty

brak

  
Dane kontaktowe

Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Marii Curie - Skłodowskiej 3

20 - 029 Lublin

pokój nr 402 (IV piętro), telefon (81) 44-16-788

  
Tryb odwoławczy

Uprawniony do rybactwa w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z treścią protokołu, może złożyć na piśmie umotywowane zastrzeżenia - zgodnie z § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 103).

  
Informacje dodatkowe

Sposób załatwienia sprawy.

Wydanie oceny z wypełniania obowiązku prowadzenia przez uprawnionych do rybactwa racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim na podstawie protokołu ze sprawdzenia.

  


Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.