Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową  biało-czarną  
       
  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie > Rolnictwo i środowisko

Ewidencja substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest)
Szybkie menu: Ogólny opis | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Sposób dostarczania dokumentów | Termin realizacji | Miejsce załatwienia | Opłaty | Dane kontaktowe | 

Ogólny opis

Ewidencja substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest)

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego.
W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.
  
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987),

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r roku w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1450),

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31),

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających

azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

  
Wymagane dokumenty

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta – przedkładają informacje na formularzu będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych jakim jest Baza Azbestowa, Właściciele, zarządcy lub użytkownicy – przedkładają informacje na formularzu będącym załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.

  
Sposób dostarczania dokumentów

1. Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Kancelaria Ogólna (parter)

ul. Artura Grottgera 4

20-029 Lublin

2. Pocztą:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. ul. Artura Grottgera 4

20-029 Lublin

3. Elektronicznie przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej - o ile Wnioskodawca posiada

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu

Zaufanego ePUAP.

  
Termin realizacji
1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada informacje marszałkowi województwa do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy. 2. Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w którym był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest przedkłada informacje marszałkowi województwa w terminie do 31 stycznia każdego roku.
  
Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Rolnictwa i Środowiska

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3

20-029 Lublin

Wyjaśnienia można uzyskać w Departamencie Rolnictwa i Środowiska

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, pokój nr 4.417 (IV piętro)

tel. (081) 44 16 724

  
Opłaty

Brak opłat skarbowych

  
Dane kontaktowe

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Rolnictwa i Środowiska

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3

20-029 Lublin

tel.: (81) 44 16 727

e-mail: dris@lubelskie.pl

  


Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.