Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową  biało-czarną  
       
  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie > Ogólne sprawy urzedowe

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”
Szybkie menu: Ogólny opis | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Sposób dostarczania dokumentów | Termin realizacji | Miejsce załatwienia | Dane kontaktowe | Informacje dodatkowe |  | Formularze do druku

Ogólny opis

Informacja jest skierowana do podmiotów zainteresowanych nadaniem Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Województwa Lubelskiego"

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego.
W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.
  
Podstawa prawna

Uchwała Nr XLVI/717/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

  
Wymagane dokumenty

1. Wniosek (druk F- KM/01 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/717/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 kwietnia 2006r.) o nadanie odznaki osobie fizycznej powinien zawierać: dokładne dane personalne osoby przedstawionej do wyróżnienia oraz opis zasług lub osiągnięć uzasadniających nadanie odznaki.

2. Wniosek (druk F- KM/02 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/717/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 kwietnia 2006r.) o nadanie odznaki instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym osobom prawnym powinien zawierać charakterystykę dokonań danego podmiotu uzasadniającą nadanie odznaki.

  
Sposób dostarczania dokumentów

1. osobiście:

Kancelaria Ogólna, ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie (parter), tel. (81) 44 16 600, faks (81) 44 16 649, godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek 7.30-15.30

2. za pośrednictwem poczty:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

3. za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) - http://liboi.lubelskie.pl/index-uslugi-lista?JEDNOSTKA=418171

- przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP) - www.epuap.gov.pl

- pocztą elektroniczną na adres - info@lubelskie.pl      

  
Termin realizacji
o przyznaniu odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” decyduje Zarząd Województwa Lubelskiego po opinii Komisji Odznaki Honorowej. Wnioski należy składać raz na kwartał, rozpatrzenie nastąpi w ciągu 14 dni od terminowego złożenia. Terminy składania wniosków: - do 10 marca - do 10 czerwca - do 10 września - do 10 grudnia. Wnioski składane po tych terminach nie będą rozpatrywane.
  
Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

  
Dane kontaktowe

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, Kancelaria Marszałka pok. 138, tel. 81 44 16 529

  
Informacje dodatkowe

odmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie odznaczenia:

- organy jednostek samorządu terytorialnego,

- organy wojewódzkiej administracji rządowej,

- organizacje społeczne i zawodowe,

- organizacje gospodarcze,

- organizacje samorządu gospodarczego,

- Marszałek Województwa Lubelskiego,

- Członkowie Zarządu Województwa Lubelskiego,

- Dyrektorzy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

  
Obowiązek informacyjny o danych osobowych

Klauzula informacyjna od administratora danych osobowych

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. zm. informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie, przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.
  2. Dane osobowe zbierane są w celu przyznanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Lubelskiego".
  3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Podanie danych jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, o których mowa w części karty informacyjnej dotyczącej Podstaw prawnych.
  5. Masz prawo dostępu do treści zbieranych danych osobowych oraz ich poprawienia, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
  
Formularze do druku


  


Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.