Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową biało-czarną  
       
  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie > Ogólne sprawy urzedowe

LOBBING
Szybkie menu: Ogólny opis | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Sposób dostarczania dokumentów | Termin realizacji | Miejsce załatwienia | Opłaty | Dane kontaktowe | Tryb odwoławczy |  | Formularze do druku

Ogólny opis

Podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową mogą prowadzić w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie działalność lobbingową zmierzającą do wywarcia wpływu na organy Samorządu Województwa Lubelskiego w procesie stanowienia prawa, poprzez zgłoszenie:

 • wniosku o podjęcie określonej inicjatywy uchwałodawczej;
 • opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierające opis przewidywanych skutków ich wprowadzenia;
 • propozycji odbycia spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji;
 • zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego.
Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego.
W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.
  
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.)
 • zarządzenie Nr 17/2016 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2016 r.
  
Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszenia F -OP/174(03.02.2016) wraz z załącznikami, w tym dołączone zaświadczenie lub oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz pisemne oświadczenie zawierające wskazanie podmiotów, na rzecz których zawodowa działalność lobbingowa jest wykonywana.

  
Sposób dostarczania dokumentów
 • Osobiście: ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin parter w godzinach pracy Urzędu poniedziałek – piątek 7:30-15:30,
 • Pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin
 • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- Elektroniczna Skrzynka Podawcza – LIBOI (Lubelskie Internetowe Biuro Obsługi Interesanta https://liboi.lubelskie.pl
- Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl

  
Termin realizacji
Bez zbędnej zwłoki.
  
Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

  
Opłaty

Brak

  
Dane kontaktowe

Oddział Obsługi Posiedzeń Zarządu Województwa Lubelskiego

pok. 149, tel. 81 4416647

  
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

  
Obowiązek informacyjny o danych osobowych

Klauzula informacyjna od administratora danych osobowych

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. zm. informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.
 2. Dane osobowe zbierane są w celu koordynowania działań komórek organizacyjnych w zakresie działalności lobbingowej i sporządzania zbiorczej informacji o działaniach podejmowanych wobec organów Samorządu Województwa Lubelskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Podanie danych jest dobrowolne .
 5. Masz prawo dostępu do treści zbieranych danych osobowych oraz ich poprawienia, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
  
Formularze do druku


  


Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.