Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową  biało-czarną  
       
  
Urząd Miasta Chełm > Podatki i oplaty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Szybkie menu: Ogólny opis | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Sposób dostarczania dokumentów | Miejsce załatwienia | Opłaty | Dane kontaktowe | Telefon kontaktowy | Tryb odwoławczy | Formularze elektroniczne | Formularze do druku

Ogólny opis

Ważne:

Po wypełnieniu deklaracji w celu dodania wymaganego załącznika elektronicznego do deklaracji należy użyć pczycisku "DALEJ" a następnie "WRÓĆ DO USŁUGI" i z listy na dole strony "Formularze elektroniczne" wybrać i wypełnić odpowiedni załącznik.
Następnie proszę przejść do "Skrzynki roboczej", zaznaczyć wypełniony formularz wraz z załącznikem i użyć opcji "Wyślij zaznaczone"

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego
Za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.
  
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. Poz.1515)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z pózn. zm)

  
Wymagane dokumenty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  
Sposób dostarczania dokumentów

Do Biura Obsługi Interesanta, ul. Lubelskiej 65, 22 – 100 Chełm lub do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi ul. Mickiewicza 32 A , 22-100 Chełm, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  
Miejsce załatwienia

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi ul. Mickiewicza 32 A , 22-100 Chełm

  
Opłaty

brak

  
Dane kontaktowe

Biuro Obsługi Interesanta, ul. Lubelska 65

  
Telefon kontaktowy
82 564 36 95
  
Tryb odwoławczy

nie dotyczy

  
Formularze elektroniczne


  
Formularze do druku


  


Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.