Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową  biało-czarną  
       

      Spis usług: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie


  Zmień wybraną jednostkę 
 
  Wszystkie (149)
 Decyzja (22)
 Dzialalnosc gospodarcza (2)
 Edukacja (8)
 Geodezja (5)
 Kultura (9)
 Ogólne sprawy urzedowe (14)
 Promocja i Turystyka (9)
 Rolnictwo i środowisko (50)
 Sport (5)
 Transport i drogownictwo (17)
 Zdrowie i Polityka Społeczna (5)
 Zezwolenia na alkohol (3)
  
 Wszystkie

poprzednia
następna

1Pismo ogólne - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
2Baza danych terenów inwestycyjnych i obiektów do lokowania projektów inwestycyjnych. Gromadzenie i udzielanie informacji dotyczących ofert typu greenfield ,typu brownfield oraz informacji dotyczących projektów typu powierzchnie biurowe
3Dokonanie wpisu do ewidencji egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców
4Dopłaty do biletów ulgowych
5Dotyczy postępowania w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłaty za korzystanie z nauki w szkołach policealnych i kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz sposobu wnoszenia opłat i możliwości całkowitego lub częściowego zwolnienia z tej odpłatności, rozłożenia opłaty na raty oraz proporcjonalnego zwrotu opłaty
6Ewidencja substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest)
7Honorowy Patronat Marszałka Województwa Lubelskiego lub jego członkostwo w Komitecie Honorowym
8Informacja o odwołaniu kursu ADR początkowego/doskonalącego
9Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
10Korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem
11Lista osób, które ukończyły kurs ADR początkowy/doskonalący
12Lista osób przystępujących do egzaminu ADR początkowego/doskonalącego
13Lista uczestników kursu ADR początkowego/doskonalącego
14LOBBING
15Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego
16Nadanie uprawnień przewodnika turystycznego górskiego
17Naliczanie i weryfikacja opłat za korzystanie ze środowiska
18Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim
19Odznaka honorowa „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”
20Opinia Marszałka Województwa Lubelskiego do projektów miejscowych planów odbudowy

poprzednia
następnaWitryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.